Forside

HJEMMEADVOKAT.DK ER DIN ADVOKAT-

BRUG HAM


Sov ikke i timen og forfald heller ikke til dagdrømmerier - tænk dig om, det svarer sig.

Efter mange års virke i såvel pengeinstitutverdenen og ejendomsselskaber etablerede jeg, advokat Søren Rudbeck, i januar 2014 fra min privatadresse egen virksomhed med fokus på ejendomsmarkedet samt de spørgsmål, der knytter sig hertil og derudover på spørgsmål, der har indflydelse på familie- og arvemæssige forhold for den enkelte, kort sagt: alment forekommende juridiske spørgsmål og løsningen heraf.


Herudover har jeg oparbejdet stor erfaring med ejerlejlighedsforeninger og andelsboligforeninger samt lejeforhold, ligesom jeg i vidt omfang har beskæftiget mig med inkassosager, tvangsauktioner. For andelsboligforeninger har jeg endvidere forestået sager om tvangssalg samt eksklusion af medlemmer. I foreningsregi har jeg også deltaget i generalforsamlinger som dirigent, ligesom jeg har bistået med udarbejdelse af vedtægter og vedtægtsændringer o.l.


Som advokat er jeg medlem af Advokatsamfundet og er fuldt ansvarsforsikret i henhold til lovgivningen herom.


TYPISKE SAGSOMRÅDER ER BESKREVET NEDENFOR MED EKSEMPLER PÅ, HVILKE SPØRGSMÅL, DER KAN

OPSTÅ OG SKAL DRØFTES,VURDERES SAMT ENDELIG: LØSES.Arv, testamente og dødsboer

Mange personer ønsker at påvirke, hvorledes deres aktiver skal fordeles efter deres død.


Advokaten kan bistå med rådgivning og vejledning ved disse valg samt skitsere, hvilke virkninger

det konkrete valg vil afføde, og endvidere kan advokaten medvirke til at de nødvendige skridt

tages for at opnå et givet resultat.


Jeg bistår således med udarbejdelse af dokumenter og vurdering af forhold omkring:


ARV og TESTAMENTE:

- Mulige testamenter/ægtepagter

- Arveafgiftsspørgsmål

- Oprettelse og indhold af testamente

- Evt. familieoverdragelse i levende live (arveafgiftsbesparelse)


DØDSBOER:

- Bistand ved dødsboer

- Berigtigelse af dødsboskifte

- Kontakt til Skifteretten, kreditorer og arvinger

- Repræsentere boet ved salg o.l.

- Udarbejde boregnskab og afregne arve-/dødsboafgift

ADVOKAT SØREN RUDBECK - SØLLERØD PARK 17-4 2840 HOLTE  - TLF.+45

20 26 11 93 - CVR. NR. 35506381 - EMAIL: RUDBECK@HJEMMEADVOKAT.DK